Croeso i wefan Asiantaeth Gelfyddydau Ysgolion Gwynedd a Môn.

Post Pic

Mae’r Asiantaeth yn cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau creadigol o ansawdd yn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig yr ardal.

‘Rydym yn cefnogi cynlluniau ym meysydd celf, cerdd, drama a dawns ac wedi gweithio gyda llu o artistiaid amryddawn dros y blynyddoedd. Mae’r Asiantaeth yn dyrannu grantiau, yn darparu hyfforddiant ac yn cynnal cynlluniau artistiaid preswyl.

Ceir yma wybodaeth am ein gwaith ac enghreifftiau o gynnyrch celfyddydol y plant. Mae croeso i chi gysylltu â ni am wybodaeth bellach neu i drafod syniadau sydd gennych.

 

Newyddion

Post Pic

Yn anffodus ni fydd Asiantaeth Ysgolion Gwynedd a Môn yn weithredol bellach ar gyfer ariannu gweithgareddau creadigol mewn ysgolion yng Ngwynedd a Môn.

Crewyd yr Asiantaeth yn wreiddiol i symleiddio’r broses o ymgeisio am arian ar gyfer gweithgareddau celf o fewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig  gan fod nifer o ysgolion ar y pryd wedi datgan fod angen system i symleiddio’r proses ymgeisio am grantiau gan y Cyngor Celfyddydau.


 

 

Noddwyr

 
 

Flickr

photophotophotophotophotophotophotophotophoto

Cysylltu

 


Asiantaeth Gelfyddydau Ysgolion
Gwynedd a Môn
d/o Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Ger. Llangefni
Ynys Môn

01248 752023
AnnwenBurgess-Williams@ynysmon.gov.uk